chương trình học

 • Xem

  Học gọi vốn

  Được đào tạo, thực hành và ứng dụng gọi vốn thực tế giúp học viên có được kết quả không...
  Xem tiếp >>
  Xem

  Nội dung khóa học

  Điều làm nên sự khác biệt cực lớn của Học Gọi Vốn so với tất cả các khóa học khác Điều...
  Xem tiếp >>
 • Xem

  Thực hành viết và hoàn thiện dự án

  Thực hành viết dự án Phân tích dự án theo hình thức phản biện Hoàn thiện và đánh giá dự án
  Xem tiếp >>
 • Xem

  Thực hành viết và hoàn thiện dự án

  Thực hành viết dự án Phân tích dự án theo hình thức phản biện Hoàn thiện và đánh giá dự án
  Xem tiếp >>